Sponsoren

Wêtse nag?! wordt mede-mogelijk gemaakt door sponsoren.

Naast onze vrijwilligersploeg heeft ook een aantal partners en sponsoren zich aan ons evenement verbonden. Wij willen hen van harte bedanken voor hun betrokkenheid en (financiële) ondersteuning, omdat die samenwerking cruciaal is om het evenement te borgen. Onze speciale dank gaat daarbij uit naar onze sponsoren:

 

 

Verder willen wij bedanken:

  • Heemkundige Kring Tegelen
  • Gemeente Archief Venlo
  • Hans "DJ Koby" Koopmans
  • Sound Express
  • + Bart Houtermans + Sandra Geraats
  • Atlantis Disco Roadshow
  • DJ Swa
  • From USA